Fasadritningar och planlösning

Arkitektplanering: Juha Koivusalo / Wasaplan

Fasad
Planlösning