Tidtabell

3/2009
 • Vi söker och beviljas tomt i en ny, blivande stadsdel 
6/2010 
 • Området blir färdigt att börja bebyggas
 • Vi anlitar Wasaplan för arkitektplanering
8/2010
 • Fösta skisserna på planlösningen
9/2010
 • Arkitektplaneringen klar
10-12/2010
 • Offertrunda bland hustillverkare, Jämerä väljs till leverantör
1/2011
 • Bygglovsritningar och -handlingar fixas
 • Gamla lägenheten säljs
 • Påbörjar offertrundan  på köksinredningarna
2/2011 
 • Bygglov söks och bevlijas
3/2011
 • Flyttar in i tillfälligt hem
 • VVS-planering
 • Elplanering
 • Konstruktionsplanering
 • Inledande möte
4-5/2011 
 • Markarbets- och grundentreprenad
6/2011
 • Leverans och montering av huspaketet börjar
 • Grundisolering, armering, el- och golvvärmedragning i 1. vån
 • Golvgjutning i 1. vån

7/2011
 • Murandet klart (ytter- och inneväggar, tak, biltak/förråd)
 • Eldragning i övervåningen
 • Dragning av avlopps- och ventilationsrör
 • Hackande/fräsande i väggarna för rören
 • grundisolering och armering av uteförrådet
8/2011
 • Montering av vattentak, balkong och andra träkonstruktioner = husstommen klar
 • VVS och elarbete
 • montering av spisen och skorstenen
 • preparationer för golvgjutning i övervåningen
 • golvslipning i nedervåningen
9/2011
 • golvgjutning i övervåningen
 • montering av falsat plåttak
 • leverans och montering av fönster och ytterdörrar
10/2011
 • värmen påslagen
 • vvs- och elarbeten
 • preparerande av väggar
11/2011
 • innertaken nersänkta, ventilationsrör inbyggda
 • isolering på mellantaket
 • elarbete och överspacklande av elrör
 • fönsternischerna rätas till och väggspacklandet påbörjas

12/2011
 • väggarna slätas och målas
 • trappan levereras och monteras delvis
1/2012
 • kök och fasta inredningar levereras och monteras
 • spisen färdigställs
2/2012
 • kakelläggning
 • bastun byggs
 • balkongen byggs färdig
 • trappan färdigställs
 • egentlig ytterdörr monteras
 • golvlaminat börjar läggas

3/2012
 • kakelarbetet blir färdigt
 • golvläggandet blir färdigt
 • innerdörrar och lister fixas
 • våtrumbsmöbleringen (snickerier & vvs) på plats
 • elarbetet inhomhus görs klart
 • INFLYTTNING!
4-6/1012
 • inredning och små DIY-projekt 
7/2012
 • städning av skräp bort från gården 
 • jordbyggnad 
 • eldragning i ytterväggarna
 • terassbygge 
8/2012
 •  rappning av fasaden
6/2013

 • målning av trä- och metallkonstruktioner ute
 • gräsmatta
7/2013
 • målning forts.
 • takpanel till biltaket och entrén
 • plattläggning av entrétrappan
 • jordbyggnad
8/2013
 • betongplattor till framgården
 • planteringar
 • målnings forts.